Serdecznie zapraszamy na finał Pomorskiej Nagrody Muzealnej 2019. Gala odbędzie się 28 maja 2019 o godzinie 12:00 w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska, położonym przy ulicy Długiej 46/47.

Finał Pomorskiej Nagrody Muzealnej
28 maja (wtorek) 2019 r.
godz. 12.00
Muzeum Gdańska
Ratusz Głównego Miasta, sala Wety
Ul. Długa 46, Gdańsk

 

We wtorek, 28 maja już po raz piąty zostaną przyznane nagrody w konkursie Pomorska Nagroda Muzealna. Patronatem honorowym objął ją Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, a fundatorem nagród finansowych jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Konkurs ten jest dorocznym przeglądem najważniejszych wydarzeń muzealnych w województwie pomorskim. Przedsięwzięcie ma charakter ściśle merytoryczny i kulturotwórczy. Nagradzane i wyróżniane w nim są wydarzenia osadzone w historii i tradycji Pomorza – zarówno przed- jak i powojennego, wspierające lokalne społeczności i służące upowszechnianiu wiedzy o regionie oraz sztuce polskiej i europejskiej.

Od początków istnienia konkurs umożliwia wymianę doświadczeń zawodowych. Pozwala czerpać z najlepszych praktyk i wdrażać nowe rozwiązania we wszystkich dziedzinach, obejmujących muzealnictwo. Służy także samym zwiedzającym poznawać najlepsze i najciekawsze inicjatywy, których celem jest budowanie tożsamości kulturowej.

W ramach konkursu oceniane są przede wszystkim wystawy stałe i czasowe, konferencje naukowe i sympozja, wydawnictwa muzealne, działania edukacyjne, działania konserwatorskie, inne wydarzenia i działania artystyczne i kulturalne w dziedzinie muzealnictwa o istotnym znaczeniu dla promocji i upowszechniania muzeów i kolekcjonerstwa.

W tym roku do konkursu, z 15 pomorskich muzeów zgłoszono łącznie 35 kandydatur. Są to zarówno wystawy stałe i czasowe, działania edukacyjne i artystyczne realizowane na terenie muzeów, wydawnictwa albumowe, katalogi, tomy pokonferencyjne, monografie, wydawnictwa dla dzieci, działania konserwatorskie.

Spośród nadesłanych na konkurs propozycji, obradująca 13 maja kapituła konkursu przyznała trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione podczas uroczystej gali, w dniu 28 maja (wtorek) o godzinie 12.00, w Ratuszu Głównego Miasta  Sali Wety.

Zgłoszenia nadesłano z: Muzeum Gdańska, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. ks. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum w Lęborku, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Muzeum Emigracji w Gdyni, Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Izydora i Teodory Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich

Organizator konkursu: Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich
Patron honorowy: Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Fundator nagród: Samorząd Województwa Pomorskiego
Partner: Muzeum Gdańska
Patron medialny: Radio Gdańsk

Serdecznie zapraszamy!
Anna Sujecka
Prezes Oddziału Pomorskiego SMP