W ostatni marcowy weekend (29-31 marca), podczas Gdańskich Targów Książki prezentowaliśmy wydawnictwa 12 pomorskich muzeów. Na naszym wspólnym stoisku oferowaliśmy kilkadziesiąt tytułów, wśród nich biuletyny, tomy pokonferencyjne, katalogi wystaw, albumy, opracowania historyczne, archeologiczne, antropologiczne.

Uczestnictwo w targach okazało się wielkim sukcesem. W czasie trwającej 3 dni imprezy sprzedaliśmy blisko 100 książek.

Za pomoc w zorganizowaniu i prowadzeniu stoiska szczególnie dziękujemy:

 • Maciejowi Badowiczowi i Agacie Piedziewicz z Muzeum II Wojny Światowej
 • Arlecie Gałązce, Magdalenie Frączkiewicz i Sylwii Parais z Muzeum Narodowego w Gdańsku
 • Katarzynie Krawczyk z Muzeum Stutthof w Sztutowie
 • Wojciechowi Jońskiemu i Annie Ciemińskiej z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Do udziału w imprezie zaproszenie przyjęło 12 pomorskich muzeów:
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945), Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Wykaz prezentowanych tytułów:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku:

 1. Gry planszowe – świadectwo cywilizacji, red. K.Godon, A.I. Wojciechowska, Gdańsk 2017
 2. K.Godon, Ostrów Lednicki – kulturowe dziedzictwo Europy, Gdańsk 2018
 3. Archeologia Gdańska I, red. H.Paner, Gdańsk 2009
 4. Z. Maciakowska, Kształtowanie przestrzeni miejskiej Głównego Miasta w Gdańsku od początku XV wieku (Fontes Commentationesque ad Res Gestes gedani et Pommeranie tom III), Gdańsk 2011
 5. A. Pudło, Mieszkańcy średniowiecznego Gdańska w świetle wyników badań antropologicznych (Fontes Commentationesque ad Res Gestes gedani et Pommeranie tom V), Gdańsk 2016
 6. M. Pietrzak, L. Cymek, F. Rożnowski, Pruszcz Gdański, stanowisko 5. Cmentarzysko z późnego okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów, 2015

 

 Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach:

 1. Józef Chełmowski. Madonny, Chojnice, 2007
 2. M. Synak, Jan Paweł Łukowicz (1886-1957). Portret myśliwego, Chojnice 2014
 3. Brązy ukryte w ziemi… łużycki skarb z Charzyków, p.red. H. Rząski i K. Walenty, Chojnice 2017
 4. Baszta, nr 14, p.red. A. Czapczyk, Chojnice 2018
 5. Twarze niepodległości ziemi chojnickiej, p.red. A. Czapczyk i K. Lemańczyka, Chojnice 2018
 6. Leonard Brzeziński (1904-1984), katalog wystawy, Chojnice 2018

 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku:  

 1. D. Panto, W. Łukaszun, Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941 (wersja polska), Gdańsk 2018
 2. D. Panto, W. Łukaszun, Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941 (wersja rosyjska), Gdańsk 2018
 3. Westerplatte w 7 odsłonach. Prezentacja zabytków pierwszego etapu badań archeologicznych na Westerplatte, katalog wystawy, Gdańsk 2017
 4. Milion zza oceanu. Amerykanie polskiego pochodzenia w Armii USA w czasie drugiej wojny światowej, katalog wystawy, Gdańsk 2018
 5. T. Gliniecki, Echa pancernego rajdu. Propaganda wojenna i kreacja mitów wyzwoleńczych na podstawie operacji mławsko-elbląskiej Armii Czerwonej w 1945 roku, Gdańsk 2017
 6. A. Gąsiorowski, Polska Armia Ludowa 1943-1945.Studia. Fakty – mity – tajemnice., Gdańsk 2018
 7. A. Jendrzejewski, Polsko, ile Ty mnie kosztowałaś… Wywiadowcza działalność oficera Armii Krajowej Stefana Ignaszaka „Nordyka”, Gdańsk 2017
 8. B. Strebel, KL Ravensbrück. Historia kompleksu obozów, Gdańsk 2018
 9. D. Chraniuk, Z. Tomecki, G.Becla, Jachna, Gdańsk 2016
 10. A. Abramowicz, J. Michalski, Katyń, Gdańsk 2016

 

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich:

 1. K. Kulikowska, T. Sadkowski, Małe światy
 2. K. Kulikowska, Wdzydzanie
 3. K. Kulikowska, P. Zatoń, Znaki tożsamości. Wzór haftu kaszubskiego w przestrzeni publicznej
 4. K. Kulikowska, P. Zatoń, Boże Narodzenie w przestrzeni publicznej Kaszub
 5. J. Borzyszkowski, Teodora z Fethków i Izydor Gulgowsy – ich życie i dzieła, rodzina i przyjaciele we Wdzydzach
 6. T. Sadkowski, katalog tradycyjnego budownictwa w muzeum – Kaszubskim parku Etnograficznym we Wdzydzach

 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni:

 1. T. Neubauer, Rola małych jednostek bojowych w zapewnieniu bezpieczeństwa morskiego państwa, Gdynia
 2. D. Nawrot, Zakon dżentelmenów morskich II Rzeczypospolitej, Gdynia
 3. Biuletyn historyczny Muzeum marynarki Wojennej w Gdyni, nr 31
 4. Biuletyn historyczny Muzeum marynarki Wojennej w Gdyni, nr 32
 5. Biuletyn historyczny Muzeum marynarki Wojennej w Gdyni, nr 33

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku:

 1. E. Kizik, S. Kościelak, Gdańsk protestancki, t: I, II, Gdańsk
 2. A. Jaśniewicz, Portret w Gdańsku od schyłku średniowiecza do wczesnego baroku (1420-1700). Rysunek. Malarstwo, Gdańsk
 3. W. Zmorzyński, Pierwsza dekada (po burzy nad światem). Malarstwo na Wybrzeżu w latach 1945-1955, Gdańsk
 4. H. Kowalska, Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku, Seria Nowa, T. 1.: Malarstwo
 5. A. Andrzejewska – Zając, M. Podgórzak, Przewodnik po Sądzie Ostatecznym Hansa Memlinga, Gdańsk
 6. G. Zinówko, Rysunki artystów gdańskich i obcych działających w Gdańsku w XIX wieku, Gdańsk
 7. Ryciny szkoły niemieckiej od końca XV do początków XIX wieku. Część 2. Ryciny Daniela Chodowieckiego, Gdańsk
 8. M. Abramowicz, Saga rodu Sobczaków, Gdańsk
 9. J. Friedrich, Z Brugii do Gdańska. Sąd Ostateczny Hansa Memlinga, Gdańsk
 10. M. Kaleciński, Zamieszkać z Chrystusem i Maryją, Gdańsk

 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku:

 1. Witkacy: bliski czy daleki, p.red. J. Degler, Słupsk
 2. B. Zgodzińska, Otto Freundlich 1878-1943, artysta ze Słupska, Słupsk
 3. B. Zgodzińska, 50 lat kolekcji Witkacego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupsk
 4. Słupska kolekcja dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza, p.red. K. Maciejewskiej, Słupsk
 5. D. Ciecholewska, R. Kupisiński, Słupsk wczoraj i dziś, Słupsk
 6. J. Jagoda, Zatrzymać czas, Słupsk
 7. G. Włodarska – Koszutowska, Przywiezione w kufrach, przechowane w szufladach. Bagaż osadników, Słupsk
 8. V. Tkacz-Laskowska. R. Kupisiński, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Cztery pory roku, Słupsk
 9. M. Radomski, K. Krajewska, R. Kupisiński, Swołowo. Zagrody na fotografiach, Słupsk
 10. M. Radomski, J. Gołofit, Zasmakuj w formie. Pomorskie przepisy i formy cukiernicze, Słupsk
 11. Rośliny trujące Pomorza, p.red. M. Radomskiego, Słupsk

  

Muzeum Stutthof w Sztutowie:

 1. D. Drywa, Sauberungaktion na Pomorzu Gdańskim w świetle dokumentów w KL Stutthof (1939-1945)
 2. A. Kosko- Hołowczyc, Wanda Swajda, Szczęściarz z rocznika 1917
 3. A. Gąsiorowski, K. Steyer, Członkowie TOW ‘Gryf Pomorski’ w KL Stutthof. Działalność – Aresztowanie – Obóz
 4. A. Kaszuba, Wspomnienia i zeszyty szwedzkie.
 5. K. Steyer, II wojna światowa w polski kinie. Historia a fabuła.
 6. Ostatni świadkowie. Byli więźniowie obozu Stutthof opowiadają (DVD)

 

Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim:

 1. Rydwan, nr 11, p.red. A. Błażyńskiego
 2. Rydwan, nr 12, p.red. A. Błażyńskiego
 3. Rydwan, nr 13, p.red. A. Błażyńskiego
 4. Rydwan, nr 14, p.red. A. Błażyńskiego

 

Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie:

 1. Kataster fryderycjański okręgu kościerskiego 1772/1773 Część A-L, p.red. A. Grotha, Kościerzyna
 2. Kataster fryderycjański okręgu kościerskiego 1772/1773 Część M-Z, p.red. A. Grotha, Kościerzyna
 3. Kościerzyna i powiat kościerski w latach II wojny światowej 1939-1945, p.red. A. Gąsiorowskiego, Kościerzyna
 4. Czas próby, czas nadziei. Wspomnienia mieszkańców ziemi kościerskiej z lat 1939-1945, p.red. K. Jażdżewskiego i R. Knittera, Kościerzyna
 5. A. Wernecki, Orkiestra Begama i moje życie, p.red. K. Jażdżewskiego, Kościerzyna

 

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie:

 1. Pasieka wyobraźni. O twórczości Józefa Chełmowskiego, p.red. D.Kalinowskiego, Bytów 2017
 2. J. Szroeder, T. Fopke, Żeby wrócił ten czas. O życiu, pieśniach i poezji ks. Antoniego Peplińskiego, Bytów
 3. K. Kajkowski, Kończyny, kości, wtórnie otwarte groby w dawnych kulturach, Bytów
 4. T. Siemiński, Józef Chełmowski – album, Bytów
 5. Nasze Pomorze, nr XIX
 6. Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności, p.red. E. Nowin-Sroczyńska, T. Siemiński, Pruszcz Gdański 2014

 

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku:

 1. P. Klein, J. Klim, R. Paternoga, W. Ronowski, Uzbrojone rzeki. Flotylle Niepodległej., Gdańsk
 2. Miedziowiec – wrak średniowiecznego statku, p.red. W. Ossowskiego, Gdańsk
 3. Wrak statku General Calderon 1785, Gdańsk
 4. E. Kajdański, Odkrywca czy blagier? Maurycy Beniowski na Pacyfiku, Gdańsk
 5. R. Domżał, Statki i ich załogi na Dolnej Wiśle w XIII i XV wieku, Gdańsk
 6. A. Konkel, Stacja ratownictwa brzegowego w Jastarni 1870-1945, Gdańsk
 7. K. J. Jones, Michał Leszczyński – Lester, katalog wystawy, Gdańsk
 8. L. Giełdon, M. Jankiewicz – Brzostowska, Kolory morza – twórczość Jana Rubczaka, katalog wystawy, Gdańsk
 9. L. Giełdon, M. Jankiewicz – Brzostowska, Kazimierz „Kachu” Ostrowski – marynistyka, katalog wystawy, Gdańsk
 10. A. Misztal, jak cebulka wypłynęła w rejs na statku, a wróciła na Miedziowcu, Gdańsk

Poniżej fotorelacja z imprezy.