Tegoroczna gala podsumowująca konkurs odbyła się 23 maja (poniedziałek), o godzinie 11.00. Tym razem mieliśmy możliwość spotkać się w przepięknych wnętrzach gdańskiego Ratusza Głównego Miasta, w sali Wety.
Do tegorocznej edycji konkursu zostały zgłoszone 22 projekty realizowane w roku 2021. Wśród nich było 10 wystaw (z tego 4 stałe), 7 wydawnictw oraz 5 projektów badawczych i edukacyjnych. Projekty nadesłano z 11 pomorskich muzeów, z Gdańska, Gdyni, Lęborka, Bytowa, Wdzydz, Słupska.
Zgodnie z regulaminem przyznano trzy równorzędne nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka (każda wysokości 7 tysięcy złotych). Tegorocznymi laureatami PNM zostali:

  • Jaromir Szroeder z Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie za wystawę czasową Od obrzędu do estrady. Diabelskie skrzypce w przestrzeni kulturowej Polski
  • Katarzyna Kulikowska z Muzeum – Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach za wystawę stałą Zorze
  • zespół pracowników Muzeum w Lęborku: Agnieszka Krzysiak, Agnieszka Haftka, Mateusz Górski za wystawę stałą przedstawiającą zabytki z okresu wpływów rzymskich, okresu wędrówek ludów oraz wczesnego średniowiecza przede wszystkim z okolic Lęborka, a także sąsiednich powiatów.

Jury przyznało również wyróżnienie dla Małgorzaty Taraszkiewicz – Zwolickiej z Muzeum Narodowego w Gdańsku za publikację Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum Danzig.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego konkursu:

  • Panu Marszałkowi Mieczysławowi Strukowi za objęcie patronatem honorowym naszego konkursu oraz ufundowanie nagród pieniężnych
  • pracownikom Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (panu dyrektorowi Władysławowi Zawistowskiemu, pani Beacie Jaworowskiej, Renacie Wierzchołowskiej i panu Marcinowi Dąbrowskiemu) za wsparcie, pomoc organizacyjną oraz konstruktywne uwagi
  • dyrektorowi Muzeum Gdańska, dr Waldemarowi Ossowskiemu i pracownikom muzeum za pomoc w organizacji gali podsumowującej konkurs, udostępnienie sali oraz królewski poczęstunek
  • wszystkim jurorom, którzy w dniu 9 maja, spośród 22 nadesłanych kandydatur wyłonili zaledwie cztery zwycięskie projekty
  • wszystkim członkom naszego stowarzyszenia bez pomocy których nie bylibyśmy w stanie przedsiębrać tak ważnych dla inicjatyw.