ODDZIAŁ POMORSKI
STOWARZYSZENIA MUZEALNIKÓW POLSKICH
ul. Szeroka 67/68
80-835 Gdańsk
adres email: muzealnicy.pomorze@gmail.com

KRS: 0000018283
NIP: 5832929418
REGON: 191917470

Nr rachunku: 95 2130 0004 2001 0333 2350 0001
Oddział Pomorski
Stowarzyszenia Muzealników Polskich,
80-835 Gdańsk, Szeroka 67-68


Prezes
Anna Sujecka
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Dominikańska 5-9
76-200 Słupsk
anna.sujecka@muzeum.slupsk.pl

Sekretarz
Sylwia Parais
Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
s.parais@mng.gda.pl

Skarbnik
Wojciech Joński
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Szeroka 67-68
80-835 Gdańsk
w.jonski@nmm.pl