W środę 19 lutego wybraliśmy nowe władze naszego oddziału.
W gościnnych murach Narodowego Muzeum Morskiego przywitał nas zastępca dyrektora ds. merytorycznych dr Marcin Westphal.
Anna Sujecka, prezes oddziału, przedstawiła osiągnięcia naszego oddziału z ostatnich lat: rosnąca liczba członków oddziału, rozwój Pomorskiej Nagrody Muzealnej, udział w targach książki w Gdańsku i Warszawie, aktywność na polu muzealniczym.
Wojciech Joński, nasz Skarbnik, przedstawił stan (dobry!) naszych finansów.
Rozmawialiśmy o najbliższych planach naszego oddziału – organizacji kolejnej edycji Pomorskiej Nagrody Muzealnej, udziału w Gdańskich Targach Książki.
W wyborach nowych władz brało udział najpierw 28, a potem 29 członków naszego oddziału, przewodniczyła Marzenna Mazur. W skład komisji skrutacyjnej weszli: Magdalena Grus, Marcin Owsiński i Robert Bartkowski.
Jednogłośnie nasza dotychczasowa prezes Anna Sujecka, została wybrana na kolejną kadencję!
Zmienił się nieco skład zarządu: Katarzyna Pągowska, Przemysław Rey, Sylwia Parais (nowa Sekretarz), Wojciech Joński (Skarbnik), Arleta Gałązka (nowa zastępczyni Prezes).
Wybraliśmy także Komisję Rewizyjną: Barbara Zagórska, Magdalena Wałaszewska i Piotr Tarnowski.
Dziękujemy za przybycie i wspólne obrady!

 

Zdjęcia: R. Bartkowski, A. Gałązka, M. Szerle.