Finał Pomorskiej Nagrody Muzealnej 2018 odbył się 28 maja 2018 roku, w Ośrodku Kultury Morskiej, laureatom konkursu nagrody i wyróżnienia osobiście wręczył Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Obradujące 20 maja Jury w składzie:
• Beata Jaworowska, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
• Renata Wierzchołowska, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
• Małgorzata Buchholz-Todoroska, Stowarzyszenie Historyków Sztuki
• Ewa Tyczyńska, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu
• prof. dr hab. Witold Świętosławski, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego
• dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego
• dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego
• dr Anna Sobecka, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
• Wiktoria Blacharska, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
• Brygida Sonnack, Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych
• Arleta Gałązka, Stowarzyszenie Muzealników Polskich
• Wojciech Joński, Stowarzyszenie Muzealników Polskich

oceniło 26 zgłoszonych kandydatur, spośród których postanowiło przyznać trzy równorzędne nagrody:

Annie Sujeckiej, Katarzynie Pągowskiej i Beacie Zgodzińskiej z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku za realizację wystawy sztućców specjalistycznych wraz z katalogiem i programem edukacyjnym, pt. „Bon appétit. Zabytkowe sztućce, ich historia, kształty i przeznaczenie”.

Dr Katarzynie Kulikowskiej z Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich za wystawę: „Muzeum do zabawy”.

Dr. Marcinowi Owsińskiemu z Muzeum Stutthof w Sztutowie za książkę: Tiegenhof / Nowy Dwór w 1945 roku” i jej rozpowszechnianie jako przykład dobrej praktyki współpracy muzeum i regionu.

Jury przyznało również dwa wyróżnienia:

Prof. Danielowi Kalinowskiemu, we współpracy z Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie za książkę pt. „Pasieka wyobraźni. O twórczości, Józefa Chełmowskiego”. Monografia zbiorowa pod redakcją Daniela Kalinowskiego i Tomasza Siemińskiego, Brusy-Bytów – Gdańsk 2017.

Barbarze Maciejewskiej z Muzeum Narodowego w Gdańsku za wystawę „O kocie, co chodzi własnymi drogami i o psie, który własnych dróg nie szuka”.

Ponadto Jury przyznało również wyróżnienie specjalne dla:

Mirosława Kuklika i Ryszarda Kretkiewicza ze stowarzyszenia “Przyjaciele Helu” za przygotowanie i udostępnianie Muzeum Helu HKM [Helskiego Kompleksu Muzealnego]. Wręczenie wyróżnienia Mirosławowi Kuklikowi odbyło się podczas Fischmarkt – historycznego Targu Rybnego. Wyróżnienie wręczyła pani Brygida Sonnack – członkini OP SMP, główny Inwentaryzator NMM w Gdańsku.

Honorowym Patronem wydarzenia i fundatorem nagród pieniężnych był Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.