Finał Pomorskiej Nagrody Muzealnej 2019 odbył się 28 maja 2019 roku, w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska, oddziale Muzeum Gdańska. Przybyłych gości przywitał dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Ossowski, a następnie, w imieniu marszałka województwa pomorskiego dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Władysław Zawistowski.  Uroczystość poprowadziła Anna Sujecka (prezes Oddziału Pomorskiego SMP) z pomocą Arlety Gałązki (sekretarz OP SMP) oraz Wojciecha Jońskiego (skarbnik OP SMP).

W tym roku wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń – 35 wydarzeń muzealnych (wystawy, publikacje, projekty edukacyjne, projekty badawcze, wydarzenia) z 15 z pomorskich instytucji.

Obradujące 13 maja Jury w składzie:
• Beata Jaworowska, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
• Renata Wierzchołowska, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
• Wiktoria Blacharska, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
• dr Joanna Dąbal, Instytut Archeologii  i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego
• prof. dr hab. Witold Świętosławski, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego
• dr Jacek Kriegseisen, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
• Mirosław Szwabowicz, Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych
• Konrad Mielnik, Radio Gdańsk
• Anna Sujecka, Stowarzyszenie Muzealników Polskich
• Wojciech Joński, Stowarzyszenie Muzealników Polskich

oceniło kandydatury, spośród których postanowiło przyznać trzy równorzędne nagrody:

Piotrowi Chruścielskiemu, adiunktowi w Dziale Naukowym Muzeum Stutthof w Sztutowie za wystawę czasową „Przemilczana kategoria. Więźniowie z różowym trójkątem w KL Stutthof”

Ewie Barylewskiej–Szymańskej, zastępcy dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Gdańska, Zofii Maciakowskiej, adiunktowi w Instytucie Historii PAN, Katarzynie Rozmarynowskiel, nauczycielowi akademickiemu w Sopockiej Szkole Wyższej, Wojciechowi Szymańskiemu, kustoszowi, kierownikowi oddziału Dom Uphagena w Muzeum Gdańska za wydawnictwo, wystawę czasową i działania edukacyjne: „Gdańskie ogrody” – wydawnictwo oraz wystawa i cykl wydarzeń edukacyjnych zorganizowanych dla uczczenia 20-lecia otwarcia dla publiczności Domu Uphagena po rewaloryzacji (w latach 1993-1998).

Małgorzacie Dubasiewicz, adiunktowi w Muzeum Wsi Słowiańskiej w Klukach, Oddziale Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku za wystawę czasową „Rzeczy po przejściach – od narodzin do śmierci. Obrzędy rodzinne na Pomorzu

Jury przyznało również dwa wyróżnienia:

Mateuszowi Jasikowi, kustoszowi – zastępcy Kierownika Działu Edukacji Muzeum Gdańska za spektakl multimedialny „Westerplatte – Światłocienie”

Irenie Brzeskiej, osobie współpracującej z Muzeum Kaszubskim w Kartuzach za teatr rzeźby – cykliczne przedstawienia teatralne w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach wraz z wystawą rzeźb „Świat prywatny”

Honorowym Patronem wydarzenia i fundatorem nagród pieniężnych był Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Laureatom konkursu nagrody i wyróżnienia w imieniu marszałka województwa pomorskiego wręczył dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Władysław Zawistowski.

 

Tegoroczna edycja Pomorskiej Nagrody Muzealnej została objęta patronatem medialnym przez Radio Gdańsk oraz Telewizję Polską, oddział w Gdańsku.