Ze względu na sytuację epidemiologiczną w 2021 roku podczas Finału Pomorskiej Nagrody Muzealnej rozdano nagrody i wyróżnienia za lata 2019 oraz 2020.  Dnia 24 maja 2021 roku w Grodzisku w Sopocie, oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, gdzie odbyła się uroczysta Gala, mieliśmy przyjemność pierwszy raz od dłuższego czasu  spotkać się w większym gronie. Z powodów obostrzeń uroczystość odbyła się na otwartym powietrzu, a organizator – Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, dołożył wszelkich starań, aby przybyli goście czuli się bezpiecznie i komfortowo, za co bardzo serdecznie dziękujemy!

Przybyłych do Grodziska w Sopocie gości przywitała dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku pani Ewa Trawicka, a następnie głos zabrał Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.  W imieniu Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich przybyłych gości powitała Anna Sujecka, prezes oddziału. Następnie koleżanka Sylwia Parais, sekretarz OP SMP, przedstawiła zgłoszenia za rok 2019.

Za rok 2019 wpłynęły 32 kandydatury. Obradujące 26 kwietnia 2021 roku, o godzinie 12:00, na platformie Teams, jury w składzie:

 • Beata Jaworowska, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Renata Wierzchołowska, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Andrzej Zagrobleny, Stowarzyszenie Historyków Sztuki
 • prof. Anna Kwaśniewska, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • prof. Marcin Wąs, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr Jacek Kriegseisen, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr Tomasz Rembalski, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Hubert Czachowski, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
 • Brygida Sonnack, Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych
 • Przemysław Woś, Radio Gdańsk
 • Bożena Olechnowicz, TVP Gdańsk
 • Ewa Tyczyńska, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu
 • Radosław Kamiński, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
 • Anna Sujecka, Stowarzyszenie Muzealników Polskich
 • Katarzyna Pągowska, Stowarzyszenie Muzealników Polskich

oceniło kandydatury, spośród których postanowiło przyznać trzy równorzędne nagrody:

Mikołajowi Radomskiemu z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku za program badawczo dokumentacyjny Uprawa roślin zielarskich i ich zastosowanie lecznicze na Pomorzu Środkowym

Annie Ratajczak–Krajce,  Krystynie Weiher–Sitkiewicz, Waldemarowi Elwartowi z Muzeum Narodowego w Gdańsku za wystawę Dźwięki pierwotne

Januszowi Trupindzie z Muzeum Zamkowego w Malborku za wystawę czasową Mądrość zbudowała sobie dom.

Jury przyznało również dwa wyróżnienia:

Grzegorzowi Jedlickiemu z  Muzeum Gdańska za wystawę czasową „Nikt nam nie weźmie młodości”. Narodziny bigbitu. Odsłona gdańska.

Sławomirowi Wadylowi z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku za projekt Ciepłe. Elitarna nekropolia wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim.

Po gromkich brawach przekazano mikrofon Arlecie Gałązce, wiceprezes OP SMP, która przedstawiła kandydatury za rok 2020.

Za rok 2020 zgłoszono 21 kandydatur, jury obradowało 10 maja 2021 roku na platformie Teams, w składzie:

 • Beata Jaworowska, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Renata Wierzchołowska, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Andrzej Zagrobleny, Stowarzyszenie Historyków Sztuki
 • prof. Anna Kwaśniewska, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • prof. Marcin Wąs, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr Jacek Kriegseisen, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr Tomasz Rembalski, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Hubert Czachowski, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
 • Brygida Sonnack, Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych
 • Przemysław Woś, Radio Gdańsk
 • Bożena Olechnowicz, TVP Gdańsk
 • Ewa Tyczyńska, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu
 • Radosław Kamiński, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
 • Arleta Gałązka, Stowarzyszenie Muzealników Polskich
 • Przemysław Rey, Stowarzyszenie Muzealników Polskich

 postanowiło nagrodzić: 

Tomasza Siemińskiego, Jaromira Szroedera z Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie za ekspozycję stałą Józef Chełmowski. Portret artysty i człowieka

Ewę Barylewską-Szymańską, Annę Frąckowską, Katarzynę Darecką, Izabelę Jastrzembską–Olkowską, Wojciecha Szymańskiego z Muzeum Gdańska za  trzy wydawnictwa: Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku. Straty wojenne, Dwór Artusa w Gdańsku. Straty wojenne, Dom Uphagena w Gdańsku. Straty wojenne.

Barbarę Zagórską, Annę Czapczyk z  Muzeum Historyczno–Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego za ekspozycję czasową z albumowym katalogiem  Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920 – 1939.

Przyznano również dwa wyróżnienia, które otrzymały:

Ewa Trawicka, Beata Ceynowa z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku za wystawę czasową Kawa czy herbata? Archeologiczne świadectwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku.

Małgorzata Paszylka–Glaza z  Muzeum Narodowego w Gdańsku za  wystawę czasową Transit. Bob Nosa Uwagboe.

Nagrody wręczył marszałek Mieczysław Struk, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Władysław Zawistowski, oraz zastępca dyrektora departamentu Beata Jaworowska. 

Honorowym Patronem wydarzenia i fundatorem nagród pieniężnych był Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Po gromkich brawach oraz sesji fotograficznej wszystkich nagrodzonych na zgromadzonych gości czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarza – Grodzisko w Sopocie.

Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia.