Uroczysta gala podsumowująca konkurs odbyła się 3 czerwca (sobota), o godzinie 12.00. Mieliśmy okazję spotkać się w gościnnych murach Muzeum Zamkowego w Malborku. W Ośrodku Konferencyjnym KARWAN zostały zaprezentowane projekty zgłoszone do Pomorskiej Nagrody Muzealnej. Następnie w Letnim Refektarzu w obrębie Zamku Średniego zwycięzcy odebrali nagrody z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Rozdaniu nagród towarzyszyły uroczystości związane z 60-leciem Biennale Ekslibrisu Współczesnego.

Do edycji konkursu PNM 2023 zostało zgłoszonych 31 projektów realizowanych w roku 2022. Zgłoszenia nadesłano z 16 pomorskich muzeów: z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Chojnic, Wdzydz, Słupska, Sztutowa, Lęborka, Malborka oraz Pucka.
Zgodnie z regulaminem przyznano trzy równorzędne nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka (każda wysokości 10 tysięcy złotych). Laureatami PNM 2023 zostali:

  • dr Dobromiła Rzyska-Laube z Muzeum Narodowego w Gdańsku za publikacjaę „Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze”.
  • Elżbieta Wróblewska, Patryk Klein z Narodowego Muzeum Morskiego za wystawę czasową „Do DNA”.
  • Wojciech Zmorzyński z Muzeum Narodowego w Gdańsku za wystawę czasową i katalog „Fangor. Poza obraz”.

W tym roku wyjątkowo przyznano aż trzy wyróżnienia:

  • Agnieszka Kłys Marcin Owsiński z Muzeum Stutthof w Sztutowie za projekt „Upamiętnienie ofiar i trasy Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof w 1945 roku” i efekty jego realizacji jako przykład dobrej praktyki współdziałania muzeum pamięci z partnerami lokalnymi.
  • Katarzyna Kulikowska z Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach za przeniesienie i odtworzenie na terenie muzeum kiosku „Ruch-u” z Dziemian wraz z wyposażenia z lat 80-tych.
  • Dawid Gonciarz, Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku za rewitalizację zabytkowych budynków dawnego budownictwa wiejskiego w Swołowie na cele utworzenia nowych wystaw stałych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu!