Pomorska Nagroda Muzealna przyznawana jest od 2015 roku. Jej pomysłodawcą był ówczesny prezes Oddziału Pomorskiego SMP – Janusz Trupinda. Od początków istnienia konkursu honorowy patronat nad nim objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Celem konkursu jest coroczne wyłanianie najlepszych i najważniejszych inicjatyw muzealnych realizowanych na terenie województwa pomorskiego – wystaw, programów edukacyjnych, projektów badawczych, wydawnictw. Rokrocznie do konkursu zgłaszanych jest kilkadziesiąt propozycji z niemal wszystkich pomorskich muzeów. Warto dodać, że zainteresowanie konkursem oraz liczba zgłaszanych do niego projektów stale rośnie.

Każdego roku obradująca w kilkunastoosobowym składnie kapituła wyłania trzech  zwycięzców konkursu oraz przyznaje jedno wyróżnienie. Autorzy (lub zespoły) nagrodzonych projektów otrzymują nagrodę finansową wysokości 4.000 zł., natomiast twórcy wyróżnionych przedsięwzięć zostają uhonorowani dyplomem.

Fundatorem Pomorskiej Nagrody Muzealnej jest Marszałek Województwa Pomorskiego.