Prezes – Anna Sujecka (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)

Wiceprezes – Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof w Sztutowie)

Skarbnik – Wojciech Joński (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)

Sekretarz –  Sylwia Parais (Muzeum Narodowe w Gdańsku)

Członek – Maja Bieńkowska (Muzeum Narodowe w Gdańsku)

Członek – Katarzyna Pągowska (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)