Strona Główna

Stowarzyszenie Muzealników Polskich jest organizacją zrzeszającą pracowników merytorycznych i pracowników działalności podstawowej polskich muzeów. Stowarzyszenie wspiera swoich członków w badaniach naukowych, gromadzi dokumentację z zakresu muzealnictwa, występuje w obronie statusu społecznego i interesów zawodowych muzealników polskich, prezentuje ich opinie, potrzeby, postulaty, współpracuje z organami administracji państwowej oraz inicjuje akty prawne.

Rolą Oddziału Pomorskiego jest analogiczna działalność na terenie województwa pomorskiego, m.in. konsolidacja środowiska muzealniczego, realizacja wspólnych projektów, upowszechniających wiedzę o muzealnictwie, organizowanie odczytów, szkoleń i konferencji dla pracowników muzeów, współpraca z dyrektorami muzeów i instytucji kultury oraz organami administracji samorządowej.

Zostań naszym członkiem i wypełnij DEKLARACJĘ!