Drogie Koleżanki,
Mili Koledzy,
Szanowni Muzealnicy!

Już niebawem, w dniach 11 -13 marca br., w Muzeum Wojska w Białymstoku odbędzie się II Konferencja Stowarzyszenia Muzealników Polskich.
Tym razem tematyka skupiać się będzie wokół szeroko rozumianego problemu “trudnego dziedzictwa”.

Wszelkie istotne informacje znajdziecie na stronie Muzeum Wojska w Białymstoku, w zakładce Konferencja SMP   https://mwb.com.pl/konferencjaSMP/  (program, formularze zgłoszeniowe, zasady uczestnictwa).

Ponieważ, informacja o konferencji dotarła do nas bardzo późno czasu na nadsyłanie zgłoszeń jest mało – zaledwie do 28 lutego (mimo, iż na stronie widnieje termin 21 lutego)!
Zgłoszenia proszę nadsyłać bezpośrednio do organizatorów konferencji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!