Już po raz piąty Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich organizuje konkurs Pomorska Nagroda Muzealna. Jest to doroczny przegląd najważniejszych wydarzeń muzealnych w województwie pomorskim. Patronat honorowy nad nim objął Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, a fundatorem nagród finansowych jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Nagroda jest przyznawana raz do roku za szczególne dokonania na polu muzealnictwa w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. Celem konkursu jest uhonorowanie pracowników muzeów pomorskich lub osób współpracujących z tymi muzeami. Od początków istnienia konkurs ten jest platformą wymiany doświadczeń zawodowych. Pozwala czerpać z najlepszych praktyk i wdraża nowe rozwiązania we wszystkich dziedzinach, obejmujących muzealnictwo. Służy także samym zwiedzającym poznawać najlepsze i najciekawsze inicjatywy, których celem jest budowanie tożsamości kulturowej.

Całe przedsięwzięcie ma charakter ściśle merytoryczny i kulturotwórczy. Nagradzamy i wyróżniamy te wydarzenia, które są osadzone w historii i tradycji Pomorza – zarówno przed- jak i powojennego, które wspierają lokalne społeczności i służą upowszechnianiu wiedzy o regionie oraz sztuce polskiej i europejskiej. Prezentowane w ramach konkursu działania nie mają charakteru komercyjnego i nie są nastawione na zysk finansowy. Wiele z nich to przygotowywane ogromnym nakładem sił i minimalnym nakładem środków działania, których odbiorcami są niewielkie społeczności miast i miasteczek Pomorza.

W ramach konkursu oceniane są przede wszystkim wystawy stałe i czasowe, konferencje naukowe i sympozja, wydawnictwa muzealne, działania edukacyjne, działania konserwatorskie, inne wydarzenia i działania artystyczne i kulturalne w dziedzinie muzealnictwa o istotnym znaczeniu dla promocji i upowszechniania muzeów i kolekcjonerstwa. Spośród około 20 propozycji zgłaszanych każdego roku typowane są trzy nagrody oraz jedno wyróżnienie. W ciągu ostatnich czterech lat na konkurs wpłynęło ponad 80 zgłoszeń (z niemal wszystkich pomorskich muzeów), spośród których wytypowano 12 zwycięzców oraz 6 wyróżnionych.

Chcąc dotrzeć do jak największego grona zainteresowanych konkursem, a także upowszechniać wiedzę o muzeach, w tym roku zmieniliśmy formułę naboru zgłoszeń. Stroną zgłaszającą mogą być zarówno: instytucje kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, szkoły wyższe, czy media.

Wierzymy, że dzięki tak szerokiemu gronu adresatów będziemy w stanie przywrócić muzeom należyte miejsce w kulturze. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy działalność muzealników jest bagatelizowana, a wkład muzeów w rozwój kultury niekiedy negowany.

Anna Sujecka
Prezes Oddziału Pomorskiego SMP