Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
tel. +48 58 301 68 04
info@muzeum.narodowe.gda.pl
strona internetowa
facebook