Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)
ul. Muzealna 6
82-110 Sztutowo
tel:+48552478353
sekretariat@stutthof.org
strona internetowa
facebook