W najnowszym numerze Rocznika Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie „Nasze Pomorze” ukazało się krótkie i zwięzłe podsumowanie pięciu edycji Pomorskiej Nagrody Muzealnej autorstwa naszej koleżanki ze Stowarzyszenia Muzealników Polskich Arlety Gałązki, która i sekretarzowała konkursowi i była członkiem Kapituły PNM. Konkurs organizowany od 2015, z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością wśród pomorskich muzealników.
Polecamy!

Zapraszamy do lektury!