Drogie Koleżanki,Szanowni koledzy!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Spotkanie odbędzie się 19 października o godzinie 12:30 w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Prosimy Państwa o potwierdzenie, czy będą mogli Państwo uczestniczyć w spotkaniu. Adres kontaktowy: muzealnicy.pomorze@gmail.com

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszamy!
Anna Sujecka
Prezes OP SMP

19 października (środa) 2021
godzina 12.30
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1B
81-374 Gdynia