16 stycznia w Ośrodku Kultury Morskiej oddziale Narodowego Muzeum Morskiego odbyło się kolejne spotkanie członków naszego pomorskiego oddziału SMP.  Gości przywitał nowy dyrektor NMM dr Robert Domżał (członek SMP) oraz dr Marcin Westphal p.o. dyr. ds. merytorycznych; z ramienia zarządu spotkanie prowadzili: Anna Sujecka (przewodnicząca), Arleta Gałązka (sekretarz) i Wojciech Joński (skarbnik). Zebranie rozpoczęliśmy minutą ciszy upamiętniając śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Głównym tematem spotkania było omówienie regulaminu Pomorskiej Nagrody Muzealnej. Arleta Gałązka podsumowała dotychczasowe edycji konkursu, oraz przedstawiła uwagi nadesłane przez członków kapituły konkursu oraz członków SMP. Po dyskusji postanowiliśmy nie wprowadzać radykalnych zmian w regulaminie. Zdecydowaliśmy o konieczności ustanowienia statuetki PNM oraz możliwości zorganizowania plebiscytu na najlepsze pomorskie muzeum.

Drugi wątek przedstawiała Anna Sujecka – udział naszego oddziału w Gdańskich Targach  Książki, które odbędą się w  dniach 29-31 marca 2019. Zapraszamy pomorskie muzea do prezentacji swoich publikacji na naszym stoisku!

W spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób.
Z przyjemnością odnotowaliśmy kolejne zgłoszenia do naszego stowarzyszenia!

Serdecznie dziękujemy