Prezes – Anna Sujecka (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)

Wiceprezes – Arleta Gałązka (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)

Skarbnik – Wojciech Joński (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)

Sekretarz –  Sylwia Parais (Muzeum Narodowe w Gdańsku)

Członek – Katarzyna Pągowska (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)

Członek – Przemysław Rey (Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie)