Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy!
Poniżej zaproszenie do udziału w X Salonie Książki Muzealnej wystosowane przez Halinę Czubaszek Prezes Oddziału Mazowieckiego SMP.

Szanowni Państwo

Zapraszamy serdecznie do udziału w X Salonie Książki Muzealnej na XXVIII Targach Książki Historycznej, które odbędą się w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2019r. ( od czwartku do niedzieli) w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki i Porozumienie Wydawców Książki Historycznej są organizatorami X Salonu Książki Muzealnej.

Na podstawie Umowy o Współpracy z SMP OM, NIMOZ pokrywa koszty wynajmu 5-segmentowego stoiska zbiorczego obsługiwanego przez muzealników z SMP, koszty przesyłek kurierskich na Targi wydawnictw muzealnych przesłanych przez muzea do sprzedaży  oraz zwrot nie sprzedanych książek na stoisko zbiorcze zorganizowane przez SMP oraz koszty wydania „Katalogu Publikacji Muzealnych”.

Muzea nie ponoszą żadnych kosztów wynajęcia ani obsługi Stoiska zbiorczego  obsługiwanego przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich.

Zapraszamy muzea o przesyłanie swoich wydawnictw do sprzedaży, można także przysłać swoje bezpłatne materiały promocyjne, jak foldery, plakaty, informatory, zakładki i inne gadżety.

Muzea, które będą obsługiwane na stoisku zbiorczym SMP OM, proszone są o złożenie deklaracji uczestnictwa do dnia 22 października 2019r. na dołączonych w regulaminie załącznikach do Pani Iwonny Sobierajskiej (załącznik nr. 1 i załącznik nr.2 ), a dane o książkach do „Katalogu Publikacji Muzealnych” (karta zgłoszeniowa nr. 1 i nr.2 w formie elektronicznej  na adres sekretariat@muzeumplock.eu

Wszystkie dane kontaktowe w Regulaminie X Salonu Książki Muzealnej na stronie 2

W załączniku Regulamin X Salonu Książki Muzealnej z załącznikami.

Zapraszam serdecznie
Halina Czubaszek
Prezes Oddziału Mazowieckiego
Stowarzyszenie Muzealników Polskich

 

Do pobrania:
Regulamin X Salon Ksiązki Muzealnej na Targach Książki Historycznej