Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dra Jacka Kriegseisena, wybitnego historyka sztuki, wykładowcę, muzealnika, wieloletniego członka Kapituły Pomorskiej Nagrody Muzealnej, który swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Składamy najszczersze wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego

[zdjęcie – źródło www.gdansk.pl]